KWALIFIKACJE ZAWODOWE     PROJEKTY EDUKACYJNE    E-LEARNING    PUBLIKACJE    BLOG    MY PAGE

    

Ukończyłem Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach gdzie uzyskałem tytuł technika technologii cukierniczo- piekarskiej, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie gdzie uzyskałem tytuł magistra pedagogiki oraz studia podyplomowe na wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie.

Posiadam dyplom czeladniczy w rzemiośle cukiernictwo i dyplom mistrzowski w rzemiośle cukiernictwo wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach. Posiadam pełne kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu przedmiotów zawodowych spożywczo- gastronomicznych w tym produkcji piekarsko- ciastkarskiej.

Posiadam stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracuję zawodowo jako nauczyciel od 1997 roku do chwili obecnej i posiadam duże doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka- w tym nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu produkcji piekarsko- ciastkarskiej w ZSZ i technikum oraz szkole zawodowej specjalnej. W roku 2007 zostałem odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła Śląskiego przyznaną za wkład w edukację zawodową.

Od roku 2005 jestem stałym współpracownikiem czasopism branżowych Cukiernictwo i Piekarstwo (wydawnictwo ELAMED) oraz Przegląd Piekarski i Cukierniczy (wydawnictwo Sigma NOT). Jestem administratorem serwisu internetowego „Almanach” poświęconego technologii piekarsko- ciastkarskiej www.technolog.xt.pl oraz autorem podręcznika i zestawu materiałów dydaktycznych przeznaczonych do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu technologii żywności, specjalizacja: produkcja piekarsko- ciastkarska.
 

 

 

stat4u